تار (16)

تنبور دوتار (7)

دیوان / باغلاما (2)

سنتور (15)

سه تار (21)

عود (2)

قانون (1)

کمانچه (4)