تار (11)

تنبور دوتار (7)

دیوان / باغلاما (1)

سنتور (14)

سه تار (16)

عود (2)

قانون (1)

کمانچه (4)